بایگانی ماهیانه: می 2017

اطلاعیه 849 کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو

اطلاعیه 849 کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو

منتشرشده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 849 کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو بسته هستند

دریچه ای رو به اگاهی (خانواﺩﻩ و ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺷﻨﺎﺧﺖ و اﻣﻮﺯﺵ اﻭﻟﻴﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﺫاتی بشر)

دریچه ای رو به اگاهی (خانواﺩﻩ و ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺷﻨﺎﺧﺖ و اﻣﻮﺯﺵ اﻭﻟﻴﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﺫاتی بشر)

منتشرشده در کلیب ها | دیدگاه‌ها برای دریچه ای رو به اگاهی (خانواﺩﻩ و ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺷﻨﺎﺧﺖ و اﻣﻮﺯﺵ اﻭﻟﻴﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﺫاتی بشر) بسته هستند

گزارش ماهانه نقض حقوق جوان و دانشجو در اردیبهشت ماه 1396

گزارش ماهانه نقض حقوق جوان و دانشجو در اردیبهشت ماه 1396

منتشرشده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش ماهانه نقض حقوق جوان و دانشجو در اردیبهشت ماه 1396 بسته هستند

Die 26 Mai Resolution

Die 26 Mai Resolution

منتشرشده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای Die 26 Mai Resolution بسته هستند

اطلاعیه 840 ( قطعنامه میز اعتراضی 26 مای 2017 نمایندگی سوئیس )

اطلاعیه 840 ( قطعنامه میز اعتراضی 26 مای 2017 نمایندگی سوئیس )

منتشرشده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 840 ( قطعنامه میز اعتراضی 26 مای 2017 نمایندگی سوئیس ) بسته هستند

فراخوان نمایندگی مالزی 2 یونی 2017

فراخوان نمایندگی مالزی 2 یونی 2017

منتشرشده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان نمایندگی مالزی 2 یونی 2017 بسته هستند

گزارش ماهانه نقض حقوق محیط زیست در اردیبهشت 1396

گزارش ماهانه نقض حقوق محیط زیست در اردیبهشت 1396

منتشرشده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش ماهانه نقض حقوق محیط زیست در اردیبهشت 1396 بسته هستند

گزارش صوتی جلسه ماهانه کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو 24 مای 2017

گزارش صوتی جلسه ماهانه کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو 24 مای 2017

منتشرشده در صدا و تصویر | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه ماهانه کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو 24 مای 2017 بسته هستند

کلیپ صوتی شرح (کنوانسیون استکهلم بخش سوم)

کلیپ صوتی شرح (کنوانسیون استکهلم بخش سوم)

منتشرشده در کلیب ها | دیدگاه‌ها برای کلیپ صوتی شرح (کنوانسیون استکهلم بخش سوم) بسته هستند

کلیپ صوتی شرح (کنوانسیون استکهلم بخش چهارم)

کلیپ صوتی شرح (کنوانسیون استکهلم بخش چهارم)

منتشرشده در صدا و تصویر | دیدگاه‌ها برای کلیپ صوتی شرح (کنوانسیون استکهلم بخش چهارم) بسته هستند