بایگانی ماهیانه: ژوئن 2017

اطلاعیه 863 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در خصوص اخراج بهائیان از تحصیل

اطلاعیه 863 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در خصوص اخراج بهائیان از تحصیل

منتشرشده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 863 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در خصوص اخراج بهائیان از تحصیل بسته هستند

گزارش صوتی جلسه ماهانه نمایندگی اسکاندیناوی 18 جون 2017

گزارش صوتی جلسه ماهانه نمایندگی اسکاندیناوی 18 جون 2017

منتشرشده در صدا و تصویر | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه ماهانه نمایندگی اسکاندیناوی 18 جون 2017 بسته هستند

کلیپ صوتی شرح (ماده 27 اعلامیه جهانی حقوق بشر)

کلیپ صوتی شرح (ماده 27 اعلامیه جهانی حقوق بشر)

منتشرشده در کلیب ها | دیدگاه‌ها برای کلیپ صوتی شرح (ماده 27 اعلامیه جهانی حقوق بشر) بسته هستند

اطلاعیه 860 نمایندگی مالزی در خصوص زنان سرپرست خانواده

اطلاعیه 860 نمایندگی مالزی در خصوص زنان سرپرست خانواده

منتشرشده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 860 نمایندگی مالزی در خصوص زنان سرپرست خانواده بسته هستند

گزارش صوتی جلسه اعضای کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی 17 جون 2017

گزارش صوتی جلسه اعضای کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی 17 جون 2017

منتشرشده در صدا و تصویر | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه اعضای کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی 17 جون 2017 بسته هستند

اطلاعیه 869 نمایندگی پاکستان

شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست حسن روحانی و باتفاق آرا، سند ۲۰۳۰یونسکو را لغو کرد. سند آموزشی 2030 در حالی لغو گردید که  یک سند الزام آور برای کشورها نیست بلکه توصیه ای است و ایران با اعلام شرط … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 869 نمایندگی پاکستان بسته هستند

گزارش صوتی جلسه کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان 9 جون 2017

گزارش صوتی جلسه کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان 9 جون 2017

منتشرشده در صدا و تصویر | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان 9 جون 2017 بسته هستند

دریچه ای رو به اگاهی (چرائی شکنجه و عدم رعایت کرامت انسانی)

دریچه ای رو به اگاهی (چرائی شکنجه و عدم رعایت کرامت انسانی)

منتشرشده در کلیب ها | دیدگاه‌ها برای دریچه ای رو به اگاهی (چرائی شکنجه و عدم رعایت کرامت انسانی) بسته هستند

گزارش صوتی جلسه مشترک اعضای نمایندگیهای اتریش و ترکیه 16 جون 2017

گزارش صوتی جلسه مشترک اعضای نمایندگیهای اتریش و ترکیه 16 جون 2017

منتشرشده در صدا و تصویر | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه مشترک اعضای نمایندگیهای اتریش و ترکیه 16 جون 2017 بسته هستند

اطلاعیه 868 کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان

اطلاعیه 868 کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان

منتشرشده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 868 کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان بسته هستند