درخواست عضویت

متقاضی محترم،
چنانچه مایل به همکاری با این کانون در امور بشر دوستانه هستید، لطفاً ابتدا موارد زیر را مطالعه و در صورت آگاهی و پذیرفتن نسبت به تکمیل فرم درخواست عضویت اقدام نمائید.

  1. اعلامیه جهانی حقوق بشر
  2. منشور کانون
  3. اساسنامه کانون
  4. تقویم و برنامه پیش بینی شده سال کانون
  5. شرح وظایف نمایندگی و عضو در نمایندگی ها
  6. شرح وظایف کمیته های تخصصی و عضو در کمیته ها
  7. روش های پرداخت حق عضویت